Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi içerisinde çok sayıda farklı uygulamayı barındıran ve ağız ve diş sağlığı kapsamına giren (ağız içerisindeki yumuşak ve sert dokuların patolojilerinin tedavisini kapsayan) tüm branşları ilgilendiren diş hekimliği dalıdır.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi kapsamında verilen hizmetler ve uygulanan tedavi yöntemleri;

  • Gömük Diş Operasyonları
  • İmplantoloji
  • Apse ve Kist Operasyonları (Apikal Rezeksiyon)
  • Çene Deformiteleri
  • Diş Çekimi

başlıklarından oluşmaktadır.

Menü